hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistorisk dag och årligt möte 14 maj 2012

Hållbar utveckling - kommunernas främsta utmaning

 

Tid: måndagen den 14 maj 2012 kl 13.00–17.00
Lokal: Spelbomskan, Aula Magna, Frescati


Program:

13.00 Lars Nilsson, Rapport om institutets verksamhet
13.15 Stephan Barthel, Trädgården i staden - kollektivt minne och ekosystemtjänster
14.00 Lars Marcus, Spatialt kapital - hur kan stadsrummet bygga långsiktig hållbarhet i våra städer
14.45 Kaffe
15.15 Sara Borgström, Natur för vem och till vad: Naturskyddets roll i svenska städer, då nu och i framtiden
16.00 Johan Colding, Urbana samfälligheter: Äganderättens betydelse för naturen i stadsrummet
16.45 Avslutning

 

Anmälan: se nedan

Ladda hem:
Programet som folder(pdf)
Stadshistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2011 (pdf)

Hållbar utveckling - kommunernas främsta utmaning

En av de svenska kommunernas större utmaningar under senare tid har varit att finna strategier för att skapa hållbar utveckling. Så har det kanske alltid varit mer eller mindre. Men det är först under senare decennier man börjat tänka och diskutera i sådana banor. Miljöfrågorna gick under 1960-/1970-talen från att ha varit individuella fall till att bli generella problem. Allt fler kommuner inrättade särskilda miljönämnder, och lagstiftningen skärptes. Senare har bland annat klimatfrågan tillkommit.

Stadshistoriska samfundets årliga möte kommer detta år att ur olika perspektiv belysa hållbarhetsproblematiken. Stephan Barthel, post doc vid Historiska institutionen Stockholms universitet, inleder med föredrag om trädgårdarnas och grönskans roll för att skapa bestående stadsmiljöer. Lars Marcus, arkitekt från KTH, anknyter i sitt bidrag till aktuell diskussion om hur en hållbar stad bör se ut rent fysiskt. Efter pausen blir temat natur och stad. Sara Borgström, post doc vid Resilience Centre, Stockholms universitet, talar om naturskyddets roll i svenska städer. Slutligen får vi lyssna till Johan Colding, forskningsledare vid Beijerinstitutet. Hans föredrag ägnas åt äganderättens betydelse


 

Varmt välkomna hälsar

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

Seminariet är kostnadsfritt.

 

Anmälan senast 8 maj:

E-post: mats.berglund@historia.su.se
Fax: 08-16 75 48
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 19 April, 2016