hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistorisk dag och årligt möte 11 maj 2011

Stadens sociala och visuella minne

 

Tid: onsdagen den 11 maj 2011 kl 13.00–17.00
Lokal: Polstjärnan, Aula Magna


Program:

13.00 Mötets öppnande
Rapport av Lars Nilsson om Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhet under 2010
13.15 Utdelning av Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser
13.20 Jan Jörnmark, Övergivna platser
13.40 Ann-Sofi Forsmark, Stadens visuella minne: Fotografi som vittnesbörd och metod
14.20 Klas Nyberg, "Vävarnas barn" - en textilhistorisk promenad på Södermalm 1720-1850
15.00 Kaffe
15.20 Anders Sjöbrandt, Att riva eller inte riva mer: Berättelser om omdaningen av Stockholm under 1950- och 1960-talen
16.00 Stefan Barthel, Historisk markanvändning i den Kungliga Nationalstadsparken:
Naturresurser och rekreation
16.15 Avslutning

 

Anmälan: se nedan

Ladda hem:
Programet som folder(pdf)
Stadshistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2010 (pdf)


Stadens sociala och visuella minne

Socialt och visuellt minne är temat för årets möte med Stadshistoriska samfundet. Vi kommer att ges nya inblickar i hur vi minns och återberättar historiska händelser och förlopp, men också hur människor upplevt och dokumenterat samtida skeenden. En annan aspekt är minnets pålitlighet: minns vi bara vad vi vill minnas? Våra upplevelser av det förgångna kan ofta prövas mot de historiska källorna. Bilder kan till exempel förstärka eller korrigera föreställningar och egna erfarenheter av det förgångna. De kan också utgöra ett medel för att minnas bättre än vad via annars skulle ha gjort. I bland annat våra stadsmuseer finns en stor bildskatt som kan sägas representera det visuella minnet.

Professor Jan Jörnmark från Göteborg är årets mottagare av Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser och han får utmärkelsen för sin dokumentation av platser som övergivits. Programmet inleds med att han själv får presentera valda delar ur sin bilddatabas.

Ann-Sofi Forsmark är chef för fotoenheten vid Stockholms stadsmuseum. Museet har alltsedan 1930-talet samlat in stadsdokumentära fotografier kring Stockholm. Men där finns även äldre bildmaterial, ända tillbaka till 1840-talet. Fotografiet som vittnesbörd och metod är rubriken på hennes föredrag.

Klas Nyberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, kommer att illustrera hur Södermalm i Stockholm såg ut före de stora gaturegleringarna och ombyggnaderna på det sena 1800-talet. Han uppmärksammar i sin historiska promenad en period då textilindustrin dominerade livet på Söder.

Anders Sjöbrandt är doktorand vid Historiska institutionen i Stockholm och arbetar på en avhandling om hur stockholmarna upplevde och minns cityomvandlingen. Fanns det en underström av kritiska röster som senare glömts bort och mer eller mindre försvunnit ur det kollektiva minnet.

Stephan Barthel är systemekolog och har nu en post doc tjänst i urban miljöhistoria vid Historiska institutionen i Stockholm. Han har forskat bland annat kring den park där Stockholms universitet idag är beläget - Nationalstadsparken - men också kring koloniområden och koloniägarnas sociala minne. Föredraget tar utgångspunkt i Nationalstadsparkens naturresurser och rekreationsmöjligheter.

 

 

Varmt välkomna hälsar
Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet


 

Varmt välkomna hälsar

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

Seminariet är kostnadsfritt.

 

Anmälan senast 3 maj:

E-post: linus.bellander@historia.su.se
Fax: 08-16 28 07
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 14 April, 2011