hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarStadshistorisk dag och årligt möte 7 maj 2009

Tema: Aktuell stadshistorisk forskning


Reinholdssalen, Juristernas hus, Stockholms universitet, kl. 13.00

Program:

13.00 Mötets öppnande
Rapport av Lars Nilsson om Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhet under 2008
13.15 Utdelning av Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser
13.30 Lovisa af Petersens, Sigtuna fullmäktige 1909–2009
14.00 Mats Hayen, Sveiges Kommuner och Landsting 100 år
14.30 Kaffe, te
15.00 Håkan Forsell, Den nordiska staden – ett framtida projekt
15.30 Lars Nilsson, Finns det ett europeiskt stadssystem, eller kanske flera?

 

Anmälan: se nedan

Ladda hem:
Programet som folder(pdf)
Stadshistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2008 (pdf)

Aktuell stadshistorisk forskning
Under årets möte med Stadshistoriska samfundet presenterar forskare knutna till institutet två nyss avslutade jubileumsprojekt samt några projekt i vardande. Lovisa af Petersens inleder med att berätta som sin forskning kring Sigtuna fullmäktige. Efter att borgerskapet i Sigtuna stad enats om att frivilligt inrätta stadsfullmäktige kunde det första sammanträdet hållas i januari 1909. Dagens Sigtuna kommunfullmäktige verkar visserligen inom en väsentligt vidare geografisk enhet än staden, men har likväl sina rötter i detta första stadsfullmäktige. Projektet om Sigtuna fullmäktige 1909-2009  har finansierats av kommunen och boken är under tryckning.

En annan aktuell jubilar är Sveriges Kommuner och Landsting, som liksom Sigtuna kommunfullmäktige har sitt ursprung i en äldre institution. För SKL:s del handlar det om Svenska Stadsförbundet som bildades 1908 och via Svenska Landskommunernas Förbund och Svenska Kommunförbundet utvecklats till dagens organisation. Mats Hayen presenterar sin bok Ett sekel i självstyrelsens tjänst - Sveriges Kommuner och Landsting 100 år som utkom förra året.

Det var också Svenska Stadsförbundet som för nittio år sedan tog initiativ till bildandet av Stadshistoriska institutet. Då - 1919 - menade man att institutet behövdes för att höja kvaliteten på den svenska forskningen. Idag verkar institutet inom ett omfattande internationellt urbanhistoriskt nätverk. Några aktuella former av sådana samarbeten kommer att belysas efter pausen. 

De senaste tio-femton åren har varit en tid för stadshistoriska synteser. Senast i raden är Peter Clarks nyligen utgivna European Cities and Towns, 400-2000. Från flera håll har behovet av en engelskspråkig syntes över nordisk stadsutveckling framförts. Varje enskilt nordiskt land har mer eller mindre färska översikter på egna språket. Ansatsen i ett nytt projekt skall vara komparativ där Norden relateras till övriga Europa samtidigt som nationella särdrag får sitt givna utrymme. Håkan Forsell utvecklar dessa tankar och idéer.   

Till sist redovisar jag egen forskning inom ramen för ett europeiskt samarbete kring Den postindustriella staden. Har till exempel Europas integrering lett till ett mer enhetligt stadssystem?  

På dagens program står dessutom och inte minst utdelandet av Yngve Larsson pris för stads- och kommunhistoriska insatser.

Varmt välkomna hälsar

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

Seminariet är kostnadsfritt.

 

Anmälan senast 29 april:

E-post: nils.fabiansson@historia.su.se
Tel: 08-162830 (Mats Berglund)
Fax: 08-16 75 48
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 6 April, 2009