hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarÅrligt möte 5 maj 2008

Tema: Kulturarvets digitalisering


Spelbomskan, Aula magna, Stockholms universitet, kl. 13-17

Program:

13.00 Mötets öppnande
Rapport av Lars Nilsson om Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhet under 2007
Val av två ledamöter till Stadshistoriska nämnden
13.15 Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Karin Sterner och Jonna Stewénius
www.bebyggelseregistret.raa.se
14.00 Kulturarv Östergötland
Dag Malmsten och Hans Nilsson
www.kulturarvostergotland.se
14.45 Kaffe, te
15.30 Kulturarv Västernorrland
Märta Molin och Christian Bajomi
www.kulturarvvasternorrland.se http://abm.ylm.se
16.30 Stockholmskällan
Mats Hayen
www.stockholmskallan.se

 

Anmälan: se nedan

Ladda hem:
Programet som folder(pdf)
Stadshistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2006 (pdf)

Kulturarvets digitalisering
Kulturarv är enligt uppslagsverket Wikipedia ”ett begrepp som omfattar en mindre grupp, folks kulturhistoria eller en hel nation i ett geografiskt område. Kulturarv kan också omfatta hela världens kulturella historia.” Kulturhistoria definieras i samma källa som ”vetenskapen om människans kulturella utveckling. Det så kallad statslivet eller den politiska processen ligger utanför detta forskningsområde”.

Städerna och stadslivet är således i högsta grad en del av vårt kulturella arv, och frågan om kulturarvets bevarande och beskyddande står på dagordningen när Stadshistoriska samfundet träffas för sitt årliga möte 2008. I första hand är det frågan om kulturarvets digitalisering som skall diskuteras. På flera håll i landet pågår sedan en tid tillbaka olika digitialiseringsprojekt. Representanter från fyra av dem kommer att medverka.

Från Riksantikvarieämbetet kommer Karin Sterner, Jonna Stewénius och presenterar det nationella Bebyggelseregistret. Det innehåller inte bara digitaliserade äldre inventeringar av bland annat kyrkor och byggnadsminnen utan också ett rikt material från nyare fältinventeringar utförda främst vid länsmuseerna. Registret uppdateras kontinuerligt.

Kulturarv Östergötland vid Linköpings universitet är en portal för hela det samlade östgötska kulturarvet: kartor, bilder, film, databaser och mycket annat. Den drivs av Centrum för lokalhistoria i samverkan med Länsmuseet, Östsam, Länsstyrelsen och länets kommuner. Hans Nilsson (Centrum för lokalhistoria) och Dag Malmsten (Länsmuseet) presenterar verksamheten.

Kulturportaler finns i många län, inte bara i Östergötland. Märta Molin och Christian Bajomi från Länsmuseet Murberget i Härnösand representerar Kulturarv Västernorrland och ABM Resurs. Det senare är ett samarbetsprojekt som ägs och drivs av Landsarkivet Härnösand, Länsbiblioteket Västernorrland och Murberget, Länsmuseet Västernorrland, med stöd av Landstinget Västernorrland.

Stockholmskällan är huvudstadens kulturarv på nätet. Här finns bland annat fotografier, litteraturtips, filmer, ritningar, gamla dokument och litteratur i fulltext som berättar om Stockholm och stockholmare i olika tider. Även Stockholmskällan är ett så kallat ABM-projekt, dvs. arkiv, bibliotek och museer i samverkan. Mats Hayen introducerar.

 

Varmt välkomna till en eftermiddag i Kulturarvs-
frågornas tecken, hälsar

 

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

Seminariet är kostnadsfritt.

 

Anmälan senast 27 april:

E-post: mats.berglund@historia.su.se
Telefon: 08-162830
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon, e-post samt gärna institutionstillhörighet (motsv.)
 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 29 February, 2008