hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarÅrligt möte 7 maj 2007

Tema: Kommunala gränser


Spelbomskan, Aula magna, Stockholms universitet, kl. 13-16.30

Program:

13.00 Mötets öppnande. Rapport av Lars Nilsson om Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhet under 2006.
13.15 Lars Nilsson, Kommunreformer i Sverige
13.30 Markus Gossas, Kommunal samverkan istället för kommunreform
14.15 Laura Kolbe, Den kommunala autonomin – dröm och verklighet i Finland
15.00 Kaffe, te
15.30 Linus Bellander, Inkorporering som alternativ till kommunreform
16.30 Avslutning.

 

Ladda hem:
Programet som folder(pdf)
Stadshistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2006 (pdf)


Denna vår har frågan om Sveriges regionala indelning stått högt på dagordningen. Ansvars­kommittén har presenterat sitt förslag till en indelning av Sverige i som högst nio och som lägst sex regioner. Det är inte första gången frågan om ändringar i den gamla länsindelningen med rötter i 1600-talet förs på tal. På 1960-talet utredde man också länsförvaltningen och ett förslag till ny indelning med färre län lades fram i SOU 1967:23. Frågan föll dock den gången. Kommunreformer har uppenbarligen varit lättare att genomföra i Sverige än nya läns­indelningar.

Årets möte med stadshistoriska samfundet ägnas åt de kommunala och regionala gränserna, deras betydelse och de problem som ändrade gränser skapar för forskningen. Efter den stora kommunsammanläggning som genomfördes per 1 januari 1971 och 1974 har den kommunala indelningen varit tämligen stabil men inte helt orörlig. Samverkan mellan kommuner har emellertid ofta ersatt upplevda behov av sammanslagningar till större enheter. Markus Gossas fil dr i statsvetenskap vid Örebro universitet kommer att sättas oss in i den problematiken. Han disputerade 2006 på avhandlingen Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning. Nu arbetar han på temat ”Regioner i förändring” vid Institutet för framtidsstudier.

Laura Kolbe är professor i historia vid Helsingfors universitet och har bland annat ägnat sig åt stadens moderna kommunala historia. Hon har således bidragit med ett stort avsnitt om offentlighet, förvaltning, politik och demokrati i volym 3 av Helsingfors stads historia efter 1945 (2004). Kommunal självständighet är ett honnörsord i såväl Finland som Sverige. Samtidigt ifrågasätts titt som tätt om det lokala självstyret verkligen existerar. Är det en verklighet eller bara en dröm?

Fram till 1952 års storkommunreform löste man städernas behov av ändrade kommunala gränser genom inkorporeringar av delar eller av hela grannförsamlingar. Inkorporeringar är ämnet för Linus Bellanders pågående avhandlingsarbete, och han kommer att presentera sina senaste rön i den frågan. Varför gjorde man inkorporeringar och vilka konsekvenser fick det för berörda orter.

Varmt välkomna till en eftermiddag på temat Kommunala gränser, hälsar

Lars Nilsson
Professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

 

Seminariet är kostnadsfritt.

 

Anmälan senast 3 maj
E-post: nils.fabiansson@historia.su.se
Telefon: 08-162807; 08-162830
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon och ev. e-post.
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 22 March, 2007