hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarÅrligt möte 11 maj 2006

Tema: Ny Stockholmsforskning

Program:

9.45 Samling, kaffe.
10.00 Mötets öppnande. Rapport av Lars Nilsson om Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhet under 2005.
10.15 Anders Gullberg, Ny Stockholmsforskning: en introduktion.
10.30 Invandringens historia.
Anders Gullberg, Håkan Forsell, Robert Sandberg
11.55 LUNCH
13.00 Politiken i Stadshuset.
Sven Lilja, Anna Kåring Wagman, Torbjörn Nilsson
14.30 Kaffe
15.00 Den nya ekonomin.
Camilla Elmhorn, Anders Gullberg
16.30 Avslutning.

 

Ladda hem:
Programet som folder(pdf)
Stadshistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2005 (pdf)


Stadshistoriska samfundets årliga möte 2006 ägnas åt tre relativt nya projekt i vardande kring Stockholms historia. De nya initiativen har växt fram i kölvattnet av 750-årsjubileet och jubileumsboken Staden på Vattnet, och det är Kommittén för Stockholmsforskning som står bakom forskningsprogrammen. Det är därför helt på sin plats att Kommitténs sekreterare, docent Anders Gullberg, inledningsvis kort introducerar de nya projektplanerna.

Förmiddagen ägnas i övrigt åt det äldsta av de tre projekten, nämligen Invandringen till Stockholm genom tiderna under medverkan av Robert Sandberg och Håkan Forsell förutom Anders Gullberg. Robert Sandberg, forskare vid Södertörns högskola, är en av tre författare i Invandringshistorikens första volym, som i tid sträcker sig fram till 1800-talets mitt. Planering och research för det fortsatta arbetet med del två genomförs av Håkan Forsell, forskare knuten till Stads- och kommunhistoriska institutet.

Efter lunch fortsätter programmet med presentationer av planerad ny forskning kring Stockholms moderna politiska historia. Rapportörer är Sven Lilja, professor i Stockholms historia vid Stockholms universitet, Anna Kåring Wagman, forskare knuten till Stadshistoriska institutet samt Torbjörn Nilsson, historiker vid Södertörns högskola.

Det tredje projektet handlar om Stockholms moderna ekonomiska historia inkluderande bland annat övergången från industrisamhälle till mer och mer av tjänste- och servicesamhälle. Camilla Elmhorn, verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet redovisar tillsammans med Anders Gullberg kunskapsläget och planerna för ny forskning.

 

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe under för- och eftermiddagen. Lunch ingår inte.

 

Anmälan senast 3 maj
E-post: nils.fabiansson@historia.su.se
Telefon: 08-162807; 08-162830
Post: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Ange: namn, adress, telefon och ev. e-post.
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 31 October, 2006