Stockholm under 750 år
Ett bildspel från Stads- och kommunhistoriska institutet

se filmen
» se filmen 

Om filmen:

       » bakgrund
       » bildmaterial
       » musik
       » eftertexter


Bakgrund
Bildspelet Stockholms under 750 år har huvudsakligen producerats under våren 2004. Premiärvisningen skedde den 4 augusti 2004 vid invigningen av det 25:e Nordiska Historikermötet som hölls i Aula Magna, Stockholms universitet.
Webbversionen av bildspelet har producerats under september månad 2004.

Vi som gjort filmen är:
Mats Berglund, Flash & Filmproduktion
Lars Nilsson, Manus
Tom Silvennoinen, Projektledning & bildbearbetning
Anna Karin Lundberg, Musikalisk produktion
Timo Silvennoinen, Ljudinspelning
Klas Östman, Speakerröst

Stads- och kommunhistoriska institutet tackar:
     Collegit HB
     Splitbrain Production Stockholm
     Stockholmia förlag
     Stockholms stadsmuseum