home | about us | publications | research | seminars | linksResearch

at the Institute of Urban History


Projects

The Post-Industrial City: Challenges and Responses since 1950.
This projekt examines a number of towns and city trajectories in the late 20th century to explore and compare the local effects of globalisation ("glocalisation") and European integration. A second aim is to explore how city authorities have perceived and responded to the socio-economic, political and technological challenges to which they have been subjected during the second half of the 20th century.
pil Read more

PhD-thesis in progress

Linus Bellander
Urban demograpy.
more info
Jan Dahlström
Life styles of tradition and cultural patterns at the district of 'Ladugårdslandet' in Stockholm.
Dan Johansson
Shipbuilding in Stockholm and other Swedish towns, 1523-1640.
more info
Per Gunnar Sidén
Medieval and early modern towns and their inhabitants and populations.
more info
Patrik Svensson
Municipalities in Sweden.


Other ongoing research

Sven Lilja

more info
Eva Eggeby

more info
Håkan Forsell

more info
Hossein Sheiban

more info
Lars Nilsson

more info


Published PhD-Thesis

Sigrid Håkanson
"...då skall jag taga henne till äkta..." Oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850. ISBN 91-88882-09-8 (1999).
more info
Martin Wottle
Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720-1810. ISBN 91-88882-15-2 (2000).
more info
Hossein Sheiban
Den ekonomiska staden. Stadsplanering i Stockholm under senare hälften av 1800-talet. ISBN 91-7924-155-7 (2002).
more info (Arkiv Förlag)
Håkan Forsell
Hus och hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920. ISBN 91-88882-20-9 (2003).
more info
Göran Samuelsson
I godsets skugga. Frälsebonden på Ängsö. Familj och arbete 1700-1880. ISBN 91-88882-21-7 (2004).
more info
Mattias Legnér
Fäderneslandets rätta beskrivning. Beskrivningar av lokal och nationelll gemenskap i 1700-talets Sverige. (The just description of the fatherland. The encounter between antiquarian study and the cult of economic utility in eighteenth century Sweden). ISBN 951-583-112-1 (2004).
more info
Anna Kåring Wagman
Stadens melodi: Information och reklam i Stockholms kommun 1930-1980 (The Song of Stockholm: Information and Promotion in the Municipality of Stockholm, 1930-1980) ISBN 91-7031-161-7 (2006).
more info abstract
Mats Hayen
Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm 1760-1830. (City beat: A time-geographic study of housholds and daily life in Stockholm, 1760-1830) ISBN 91-88882-27-6 (2007)
more info
Mats Berglund
Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848. (The voice of the masses: Riots and street violence in Stockholm 1719–1848) ISBN 91-88882-34-9 (2009)
pil more info


Recent publications

Lars Nilsson (ed.)
Staden på vattnet. Stockholm 1252-2002. ISBN 91-7031-124-2 (2002).
more info
Mats Berglund (ed.)
Sakta vi gå genom stan. Stadshistoriska studier tillägnade Lars Nilsson den 31/5-2005. (City Strolls). ISBN 91-7031-154-4 (2005).
more info
Sven Lilja & Anders Gullberg (ed.)
Makten i Stadshuset. Stockholms lokalpolitik under 1900-talet ISBN 978-91-7031-195-6 (2008) .
pil more info
 

 

 
The Institute of Urban History | Director: Heiko Droste | Last update: 22-apr-10