home | about us | publications | research | seminars | links
 


News

ruta International conference: VII AISU Congress: Food and the City. Padova, 3–5 September 2015. Read more.

ruta Breakfast seminars on Urban History.

ruta International conference on Large parks in large cities, Stockholm September 4–6, 2015. Call for paper and sessions no later than Februari 1, 2015.

ruta New website: European Association for Urban History: www.eauh.eu.

ruta Project: The Post-Industrial City: Challenges and Responses since 1950.

 

 


Books

bokbild

Från storkommun till kommunblock
/Erik Wångmar
En djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959–1974

pxtransp.gif

redbox.gif The Coming of the Post-Industrial City
/Lars Nilsson (ed.) Challenges and Responses in
Western European Urban Development since 1950

 
news archiveDigital resources
CyberCity Stockholms tidskikare Bildspel om Stockholms historia, 10 min Lär dig läsa Tyska stilen. Ett interaktivt läromedel.

The Institute of Urban History | Director: Lars Nilsson | Last update: 17-okt-14
Postal address: Stockholm University, S-106 91 Stockholm. Visiting address: Universitetsvägen 10 D