hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarNyheter/arkiv

rutaFöreläsningsserie: Maktens och kulturens Stockholm. Historiker från Stockholms universitet och Stads- och kommunhistoriska institutet presenterar ny forksning om Stockholm varannan tisdag på ABF, Sveavägen 41.

ruta 15th International Conference on Urban History, Antwerpen 2–5 September 2020. Call for sessions: Skicka in förslag på sessioner senast 28 februari 2019.

ruta Call for paper: Välfärdsstaden – vart är du på väg? Stadshistorisk dag på Stockholms universitet, 24 april 2019.

ruta Call for paper: Urbanity in the Periphery – Nordic Town History in a Comparative Perspective International Conference on Nordic Town History, Stockholm, August 28-30, 2019.

ruta Höstens schema för det urbanhistoriska seminariet är klart.

ruta Ny kurs: Fortsättningskurs i Stockholms historia, 15 p, kvällskurs.

ruta EUAH 2018 i Rom. Urban renewal and resilience. Cities in comparative perspective. 29 augusti – 1 september 2018.

ruta Slussenseminarier X3: "International Perspective on Urban Planning, 19 september kl. 13–16. Stadsrum i folkets hjärtan nu och då: 24 oktober, kl. 13–16.

ruta Call for paper: EUAH 2018 i Rom. Urban renewal and resilience. Cities in comparative perspective. Skicka in förslag senast 5 oktober 2017.

ruta Imaginging the City: Urban Transformation, Identity and Placemaking 1800-2017. Seminarium 16 maj 2017, Odense.

ruta Urbanhistorisk workshop 1 juni 2017. The Nordic City Museum.

ruta Call for sessions: EAUH 2018 i Rom, Italien hålls 29 aug–1 sep 2018. Ssessionsförslag skickas in senast 20 februari 2017.

ruta Seminarium: Träbyggnadsteknik och kyrkorum under medeltiden, 24 oktober.

ruta Utlysning: Medel för projektinitiering om "urbanitet". Ansökan senast 31 oktober 2016.

ruta Till minnet av Lennart Lööf (1925–2016)

ruta Urbanhistorisk workshop 22 november 2016. Den förmoderna staden utifrån siffrorna.

ruta Call for paper: Den förmoderna staden utifrån siffrorna. Urbanhistorisk workshop 22 november 2016.

ruta EAUH 2016, Helsinki. Sista datum för att anmäla sig till lägre avgift 15 maj!

ruta Stadshistorisk dag 19 maj: Svensk urbanitet.

ruta The City as Market Place: Sommarkurs för doktorander och masterstudenter, Antwerpen 27 juni - 1 July 2016.

ruta Stockholm skriver historia. Nytt seminariesamarbete mellan Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms stadsarkiv, Stockholmia – forskning och förlag samt Centrum för näringslivshistoria.

ruta Program för höstens seminarieserie: Urbanhistoriska seminariet. Start 22 oktober.

ruta Utlysning av medel för projektinitiering. Stads- och kommunhistoriska institutet utlyser medel för initiering av forskning kring institutets profilområden, deadline 31 oktober 2015.

ruta Ortshistoria.se – ny sajt om Sveriges städer, kommuner och orter.

ruta EAUH Helsingfors 24–27 augusti 2016: Call for papers, deadline 31 oktober 2015.

rutaStads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse för 2014.

ruta Fil dr. Mats Hayen tilldelas Yngve Larssons pris.

ruta Urbanhistoriska seminariet den 21 maj: Emma Björner, doktornand i företagsekonomi om Marknadsföring av kinesiska mega-städer.

ruta Stadshistoriska samfunders årliga möte: 21 maj. Tema: Små och stora kommuner.

rutaUrbanhistoriska seminariet den 23 april: TEMA Historiebruk. Om den publika verksamheten på Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsarkiv.

ruta Urbanhistoriska seminariet. Uppdaterat program är utlagt under fliken Seminarier. Närmast är seminariet den 26 mars kl. 9-11:30 med Mats Hallenberg och Eric Båve.

ruta Till minnet av Sten-Sture Landström, tidigare ordförande i Stadshistoriska nämnden.

ruta EAUH Helsingfors 24–27 augusti 2016: Call for sessions, deadline 1 mars.

ruta Nordisk lokalhistorisk seminarium, The Nordic Welfare City of the 20th Century, Århus 4–6 nov 2015. Call for papers, deadline 1 mars.

ruta Cities and Science: Urbanhistorisk 'Summer School' för masterstudenter och doktorander, Budapest 29 juni–4 juli 2015. Ansökan senast 14 februari.

ruta Urbanhistoriskt frukostseminarium 13 november. Tema Stockholms moderna historia, med Ylva S. Sjöstrand och Torbjörn Nilsson.

ruta Stadshistorisk dag: Stadshistoriska samarbeten och kommande utmaningar, 5 nov 2014.

ruta Internationell konferens: VII AISU Congress: Food and the City. Padova, 3–5 September 2015.

ruta Program för höstens urbanhistoriska seminarieserie.

ruta Konferens: EAUH Lissabon 3–6 september. Registrering för lägre kostnad senast 1 juni.

ruta Urbanhistoriska seminariet 22 maj: Per Petersson Lidbom: Svenska landskommuner 1749–1950.

ruta Urbanhistoriska seminariet 24 april: Karin Ågren, Att sälja en stad. Stockholms besöksnäring 1936–2011.

ruta Stadshistorisk dag och samfundets årliga möte, 12 maj. Tema: Stockhlms tillväxt.

ruta Stadshistorisk dag 3 april: Krympande kommuner – är det ett problem, Fagersta brukhotell.

ruta Urbanhistoriska seminariet: 27 mars: Martin Emanuel, Städer och cykling.

ruta Urbanhistoriska seminariet: 6 mars: Cui Hongzhi, om urbanisering och rural utveckling i Kina.

ruta Ladda hem Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse för 2013.

ruta Internationell konferens: Large parks in large cities. Stockholm, 2–4 September 2015. Inbjudan och call for paper and sessions finns här. Mer information finns här.

ruta Urbanhistoriska seminariet: 14 nov, kl. 17-19: Eric Båve: Krympande orter. En longitudinell och historisk studie över Avesta och Söderhamns kommuner.

ruta Utlysning: Professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet (förlängd till 10 dec).

ruta Urbanhistoriska seminariet: 4 nov: Kristian Buhl Thomsen, Aarhus Universitet, presenterar sin forskning om Sanering og byfornyelse i Danmark 1939–1983.

ruta Förlängt call for paper till den 12:e internationella urbanhistorikerkonferensen (EAUH) i Lissabon 3-6 september 2014. Deadline 15 november 2013.

ruta Nya urbanhistoriska center: Center for Urban History of East Central Europe och Amsterdam Centre for Urban History.

ruta Ny bok: 150 år av självstyrelse: Kommuner och Landsting i förändring, av Lars Nilsson och Håkan Forsell.

ruta Stadshistorisk dag 29 maj: Kommunalförordningarna 150 år.

ruta Call for paper: Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions, Catania, 12-14 September 2013.

ruta 12:e internationella urbanhistorikerkonferensen (EAUH) ges i Lissabon 3-6 september 2014. Sessionsförslag senast 1 mars 2013. Läs mer.

ruta Visible and Invisible. Perceiving the city between descriptions and omissions, Urbanhistorisk konferens i Catania (Italien) 12-14 september 2013.

ruta Helsingfors och Stockholm som postindustriella städer. Seminarium med anledning av att professor Marjatta Hietala utnämts till hedersdoktor vid Stockholms universitet. 26 sep, 13-16, Geovetenskapens hus, rum Y22.

ruta Ny webbsida: European Association for Urban History: www.eauh.eu.

ruta Konferens: Gender in the european town. Medieval to modern. Odense, 22-25 May 2013. (pil Call for paper)

ruta Tema: Hållbar utveckling. Stadshistoriska samfundets årliga möte hålls den 14 maj, lokal: Spelbomskan, Aula Magna.

ruta Professor Marjatta Hietala, Tammerfors universitet, har tillerkänts titeln hedersdoktor vid Stockholms universitet

ruta Boken Massans röst av Mats Berglund finns nu inläst som talbok och kan beställas av Talboks- och punktskriftsbibliotekt.

ruta Stadshistoriska samfundets årliga möte hålls den 14 maj, lokal: Spelbomskan, Aula Magna.

ruta Stadshistorisk dag, Den postindustriella staden,
19 januari 2011.

ruta Yngve Larssons pris 2009 till Jan Jörnmark.

ruta Stadshistorisk dag och årligt möte, 11 maj, Stadens sociala och visuella minne.

ruta Londonicity 2011: The first annual London studies conference, äger rum 12–14 juli 2011 vid University of London. Call for papers, senast 31 mars.

ruta Call for session: EAUH 2012, Cities & Societies in Comparative Perspectives. Prag 29 augusti - 1 september 2012.

ruta Seminarium: Cities in a Globalising World, med anledning av att professor Peter Clark har utnämnts till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

ruta Bokrelease: Klas Nyberg presenterar sin nya bok Till saluAlmgrens sidenväveri, 27 maj, kl. 18.30.

ruta Professor Peter Clark föreslås bli hedersdoktor vid Stockholms universitet. Läs mer.

ruta Ladda hem Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse för 2009.

ruta Stadshistorisk dag och årligt möte, 6 maj, Tema: Vad är en kommun?

ruta Recension av Massans röst i SvD:s Under strecket (2010-01-02).

ruta Ny bok: Hundra år med fullmäktige. Sigtuna 1909–2009, av Lars Nilsson & Lovisa af Petersens. Läs mer (Sigtuna museum).

ruta EAUH konferens i Ghent 1–4 sept 2010. Call for Paper senast den 1 dec 2009.

ruta Disputation: FK Mats Berglund disputerar den 29 maj 2009, kl. 10.00 på avhandlingen Massans röst. Lokal: Hörsal B4, Frescati.

ruta Pressmeddelande: Yngve Larssons pris 2009 till kommunarkivarie Annika Holmberg..

ruta Projekt: The Post-Industrial City: Challenges and Responses since 1950.

ruta Stadshistorisk dag: Aktuell stadshistorisk forskning. 7 maj 2009, kl. 13.00. Reynholdssalen, Juristernas hus, Frescati.

ruta Kommande konferenser: VAF 11-13 juni 2009 Montana; World Economic History Congress 3-7 aug 2009 Utrecht; ESSHC 13-16/4 2009 Ghent; Världshistorikerkongressen 22-28 aug 2010 Amsterdam; EAUH 1-4/9-2010 Gent.

ruta Ny bok: Ett sekel i självstyrelsens tjänst. SKL 100 år, av Mats Hayen. Beställning via Kommentus.

ruta Call for Sessions: EAUH 2010 i Gent.

ruta Call for Papers: Vernacular Architecture Forum (VAF 2009) in Butte, Montana, USA

ruta International Conference: Visual planning and urbanism in the mid-twentieth century. Newcastle University, 13-15 September 2007.

ruta Release-seminarium den 10 juni för boken Makten i Stadshuset (Stockholmia förlag).

ruta Baltic Connection. Seminarium 12-13/6-2008.

ruta Stadshistoriska samfundets årliga möte. Tema: Kulturarvets digitalisering. 5 maj 2008.

ruta Ladda hem: Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2007.

ruta Summer Course: Public Management of Urban
Change in Transitional Cities
. Budapest 7-18 juli 2008.

ruta Samfundet S:t Eriks Årsbok 2007. Stockholm Huvudstaden. Köp boken. (Lind & Co förlag)

ruta Call for paper: Urbanisation and changing administrative borders. Main Session på Lyon-konferensen. Förslag på paper, 1 nov 2007.

ruta Stadens atmosfär. Professor Sven Lilja föreläser om: Klimat och luft i Stockholms historia. Tisd. 13 novemer, kl. 18.00 i Aula Magna, Frescati.

ruta 6 september: Stadshistoriskt seminarium för att hedra professorn i Stockholms historia, Sven Lilja, med anledning av hans 60-årsdag.

ruta Call for paper: IXth International Conference on Urban History. Comparative History of European Cities, Lyon 27-30 augusti 2008.

ruta Ladda hem Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse, 2006 (pdf).

pil Kommunala gränser. Årligt möte med Stadshistoriska samfundet, den 7 maj 2007, kl. 13-16.30. Spelbomskan, Aula Magna, Frescati.

pil Disputation: FK Mats Hayen disputerarden 29 mars 2007, kl. 10.00 på avhandlingen Stadens puls. Lokal: Hörsal D8, Frescati.

pil Konferens: The City and the Home. 29-30 Mars 2007, Univ. of Exeter.

ruta Konferens: Visual planning and urbanism in the mid-twentieth century. Newcastle University, 13-15 September 2007.

pil Ny hemsida: Stockholms Läns Industriminnesförening.

ruta CEU Summer University, Budapest, ger kursen: Public Management of Urban Change in Transitional Cities. Ansökan senast 14/2-2007.

redbox Vilken stad!? Stockholms läns hembygdsförbund (SLH) inbjuder till stadshistoriskt seminarium lördagen den 10/2-07. Mer info och anmälan på SLH's hemsida.

redbox Call for Sessions (senast 15/1-07) till EAUH's nionde internationella konferens: Comparative History of European Cities, Lyon 2008.

Stadshistoriska samfundets årliga möte med temat Ny Stockholms-forskning, hålls den 11 maj 2006, kl 10-16.30 i Aula Magna.

Ny avhandling: Anna Kåring Wagman: Stadens melodi. Information och reklam i Stockholms kommun 1930-1980. Stockholmia Förlag.

Disputation. Anna Kåring Wagman, doktorand vid Stads- och kommunhistoriska institutet, försvarar sin avhandling "Stadens melodi: Information och reklam i Stockholms kommun 1930-1980", den 29 mars 2006, kl. 10.00 i hörsal D8, Södra huset, Frescati.

Bokutställningar i biblioteket. I Universitesbiblioteket (SUB) visas just nu två utställningar med anknytning till institutet. Läs mer och se bilder.

Urban History at Stockholm University, Fakultetsseminarium vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, 22 nov 2005.

Festskrift: Sakta vi gå genom stan, Mats Berglund (red.). En antologi med stadhistoriska texter utgavs till prof. Lars Nilssons 60 årsdag 31 maj 2005. Hela boken finns tillgänglig på Stockholmia Förlags hemsida.

Stads- och kommunhistoriska institutet står som värd för EAUH's åttonde internationella konferens: "Urban Europe in Comparative Perspective" i Stockholm den 30/8 - 2/9 -2006.

Baltic Towns. Institutet deltar tillsammans med Danskt center for byhistorie samt Institutionen för Multimedia och Data, Rostock i ett EU-finansierat projekt om Östersjöstädernas historia på internet.

 

   
   
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 13 December, 2018