hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarTill minnet av Sten-Sture Landström

Det var med tungt hjärta vi tog emot budet om Sten-Sture Landströms bortgång. Sten-Sture som varit Stads- och kommunhistoriska institutets främsta stöd.

Han var född 1923 och växte upp i det lilla samhället Örviken utanför Skellefteå. De framgångsrika studierna vid Uppsala universitet avslutades 1954 med en fil. lic. i statsvetenskap. Avhandlingen hade titeln Svenska ämbetsmäns sociala ursprung. Strax därefter rekryterades han av Sixten Humble, en annan nestor inom svensk stadshistoria, till sekreterare hos Svenska Stadsförbundet. Sten-Sture avancerade snart till direktör och förblev Stadsförbundet, senare Kommunförbundet, troget under hela sitt yrkesliv fram till pensioneringen.

Nära knutet till förbundet är det Stads- och kommunhistoriska institutet, som dessutom har Stockholms stad och Stockholms universitet som huvudmän. Med sitt stora intresse för vetenskap och forskningsfrågor var det naturligt att Sten-Sture som förbundsdirektör även blev ordförande i Stadshistoriska nämnden, styrelsen för Stads- och kommunhistoriska institutet. Under en lång följd av år ledde han med säker hand styrelsearbetet och såg alltid till att alla beslut utföll till institutets bästa. Lojalt och osvikligt var hans stöd.

Sten -Sture Landström (1923–2015)

    Foto: Kerstin Landström.

Som föreståndare för institutet fann jag snart i Sten-Sture inte bara en omtänksam ordförande utan också en personlig vän. Det blev en vänskap som varade livet igenom. Även efter att Sten-Sture lämnat den Stadshistoriska nämnden upprätthöll han regelbundet kontakten så länge han orkade. När de vänliga och välformulerade breven slutade komma och telefonen tystnade förstod vi att hälsan inte längre stod honom bi. Det är ett privilegium att ha fått lära känna och verka tillsammans med denne västerbottniske hedersman.

Lars Nilsson
Professor i stads- och kommunhistoria
Föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 3 Februari, 2015