hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarFörslag till hedersdoktor

Peter Clark, Professor i stadshistoria vid Helsingfors universitet, född 1944, gift med Marja Clark

Värd: Professor Lars Nilsson, Historiska institutionen

Motivering

Peter Clark har under flera decennier tillhört de ledande forskarna inom europeisk stadshistoria, först som professor och föreståndare för Centre for Urban History vid Leicester University och senare som professor i europeisk stadshistoria vid Helsingfors universitet. Han var också en av grundarna av European Association for Urban History, som bildades 1989, och som sedan 1992 arrangerat internationella urbanhistoriska konferenser vartannat år. År 2006 hölls konferensen i Stockholm. Clark har sedan starten tillhört ledningsgruppen för Associationen, där också Stads- och kommunhistoriska institutets föreståndare, professor Lars Nilsson, ingår. En tid var Clark också tongivande i The International Commission for the History of Towns. Han har tidigare också ingått i styrelsen för the Royal Historical Society.

Peter Clarks egen forskning har varit inriktade på den tidigmoderna staden och inte minst den tidigmoderna brittiska småstaden. Som professor vid Helsingfors universitet har han i ökad grad fokuserat den europeiska stadens framväxt och fortsatta utveckling fram till idag. Ett projekt från senare tid har handlat om moderna storstäders parker och grönområden. Peter Clark har en rik publicering bakom sig.
Hans senaste verk – European Cities and Towns 400-2000 (2009) – är en bred översikt över den europeiska stadens historia.

Professor Peter Clark
Professor Peter Clark

Tidigare har han publicerat titlar som British Clubs and Societies 1500-1800 (2000) och The English Alehouse: A Social History 1200-1830 (1983). Vidare har han varit redaktör eller medredaktör för och medförfattare i till exempel: The European City and Green Space: London, Stockholm, Helsinki, and St Petersburg 1850-2000 (2006), Two Capitals: London and Dublin 1500-1840 (2001), Cambridge Urban History of Britain, II 1540-1840 (2000), Capital Cities and their Hinterlands in Early Modern Europe (1996), Small Towns in Early Modern Europe (1995), Migration and Society in Early Modern England (1987), The European Crisis of the 1590s (1985), The early modern town (1976), Crisis and Order in English Towns 1500-1700 (1972).

Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet har kontinuerligt och i olika former samarbetat med Peter Clark sedan slutet av 1980-talet. Samarbetet har avsett såväl forskning och forskningsorganisation som utbildning. Ett gemensamt forskningsprojekt var Space, Nature and Culture in the City (2001-2004) som resulterade i boken The European City and Green Space (2006). Ett större gemensamt utbildningsprojekt representerar Master in European Urban History, som startade hösten 1998. Det rörde sig om ett ettårigt program med inslag av studentutbyte mellan de medverkande universiteten. Forskarutbyte mellan Leicester och Stockholm har också förekommit alltsedan början av 1990-talet. Nilsson och Clark har dessutom samarbetat i ledningen för European Association for Urban History liksom inom ramen för The International Commission for the History of Towns där även professorn i Stockholms historia, Sven Lilja, ingått.

 uk For many decades Professor Peter Clark has been a leading scholar in European Urban History. Since 2000 he holds the Chair in European Urban History at Helsinki University and before that he was for many years Professor and Director of the Centre for Urban History at Leicester University. Besides his own prominent research professor Clark has extensively encouraged international urban networking and promoted student exchange.

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 20 Augusti, 2010