hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarTill minnet av Lennart Lööf (1925–2016)

 

Förre medlemmen av Stadshistoriska nämnden 1991-2010, tillika nämndens ordförande 2000-2007, Lennart Lööf har avlidit vid 91 års ålder. Lennart Lööf var under flera decennier en högt respekterad och aktad person inom Stockholms kommunala liv. Han kom in i Stockholms stadsfullmäktige efter 1962 års val. Efter flera perioder som borgarråd avslutade han tiden i fullmäktige som dess ordförande fram till 1991. Därefter åtog han sig viktiga uppdrag bland annat inom stadens skönhetsråd och Kommittén för stockholmsforskning. Han utsågs också till Stockholms stads representant i den Stadshistoriska nämnden.

Lennart Lööf kände sin hemstad Stockholm bättre än de flesta. Hans kunskaper om staden kom väl till pass i institutets arbete med boken ”Staden på vattnet 1-2” inför Stockholms 750-års jubileum 2002. Som dåvarande föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet lärde jag känna Lennart som en mycket älskvärd person som det var lätt att samarbeta med och som i alla lägen månade om institutets bästa.

Lars Nilsson

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 30 September, 2016